Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI)

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI)1993-ban teremtették meg a feltételeket ahhoz, hogy a fogyatékkal élő gyermekek is a nem fogyatékkal élőkkel tudjanak együtt tanulni. Ezeket a feltételek az oktatási esélyegyenlőség megteremtésével biztosítják. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (pl. a Szentlőrinc EGYMI) sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítése céljából alakulnak meg. Ezek az intézmények nem csak a gyerekeknek nyújtanak segítséget, hanem a szülőknek és a pedagógusoknak is egyaránt.

Az EGYMI-k az együttnevelés és esélyegyenlőség megteremtését tűzték ki célul, a gyermekek részére tanulmányi, sport, kulturális versenyeket, és rendezvényeket szerveznek, valamint integrált táborok szervezése különböző korosztályos diákok számára.

Olyan iskolai légkört megteremtését tűzték ki célul, amelyben a felnőtt, a gyermek egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi, a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát.