A szállítmányozás bemutatása

A szállítmányozás a logisztika egyik része, melynek célja, hogy a lehető legolcsóbban, legnagyobb biztonságban, legoptimálisabb módon jusson el a küldemény a feladótól a címzettig.

A szállítmányozás már az ókorban működött, természetesen nem ilyen szinten azért, mint manapság. Akkor még csak kereskedők léteztek, akik saját költségükön, kockázatukon küldtek küldeményeket, árut. A szállítmányozó csak a középkorban jelent meg, már nem csak szállítóként működött, hanem bizományosként is. Az ugrásszerű fejlődést a 19. század új találmányai jelentették a szállítmányozás területén. A gőzgép és a dízelmozdony jelentősen megkönnyítette, meggyorsította a fuvarozást.

A szállítmányozás előnye, hogy manapság már a gazdasági élet szereplői csak kivételes esetben vállalkoznak olyan feladatok ellátására, amelyek szakmai tevékenységi körükön kívül esnek, így a szakosodott, profi szállítmányozó cégek jelentős feladatokat kapnak a kereskedelemben akkor is, ha nem állítanak elő semmilyen terméket.

A szállítmányozó tehát elsősorban szellemi tőkéjét értékesíti, amikor megbízói részére az árufuvarozás megszervezését, megköti az áru továbbításához szükséges szerződéseket a fuvarozókkal és más közreműködőkkel, valamint gondoskodik az előírások betartásáról.

A szállítmányozás a következő részterületekre bontható: vasúti szállítmányozás, Közúti szállítmányozás, tengeri szállítmányozás folyami szállítmányozás, légi szállítmányozás.